ARILDSHAMNBLOGG

ARILDSHAMNBLOGG

ARILDSHAMNBLOGG

Den här bloggen är till för Dig som bor i eller känner starkt för Arild och gärna vill dela med dig av dina idéer om hur man kan göra Arilds Hamn ännu bättre. Du kanske inte tycker att Facebook eller andra sociala medier passar dig eller du vill inte fastna i Zuckerbergs nät då kan Arildsbloggen vara ett bra alternativ. Om Du har frågor eller vill ha ett lösenord så kontakta gärna webmaster.

Årsmöte i Arilds Hamnförening

HamnenPosted by Jan E Eriksson Sat, March 31, 2018 11:18:35

Hej alla, Det här är Projekt 1. Det var denna konstruktionen jag utan framgång försökte visa på årsmötet. Den är byggd på stora pir i Jonstorps hamn och har varit i drift i många år. I Arildshamn skulle den döda den svallvåg som uppstår utmed stora pir vid en nordväst storm och går in i hamnbassängen där den utsätter alla båtar för stora krafter. Givetvis minskar den också sjögången som uppstår i hamnen vid en hård nordostan.
Denna dåliga bild visar Projekt 2 som innebär att vi tillsammans med Höganäs Kommun skall lägga ut varningsbojar för det grund som ligger i inseglingsrännan öster om hamnen. För att klara stormarna måste vi ha dykare till hjälp som fäster förankringskättingar direkt i berget.
Projekt 3 handlar dels om att det skall byggas en ny handikappanpassad toalett och i samband därmed dels läggas en ny dränering runt Ruffen så att inredningens trädetaljer inte blir förstörd av vatten som läcker in vid stormar. Förhandlingar pågår med kommunen så att vi kan finna den mest ändamålsenliga lösningen.

Medlemmarna i hamnföreningen frågar gärna varför vi inte gör mer för att öka antalet båtplatser i hamnen. Kravet från båtplatsägarna är sådant att man vill ha bredare båtar vilket gör att antalet båtplatser i den gamla hamnen i stället måste minskas. Båtplatskön har i år för första gången överskridit 50. En ökning av antalet båtplatser kan därför bara åstadkommas genom en utbyggnad. En möjlig utbyggnad av Arilds hamn skulle kunna se ut så här och kostnaden skulle kanske bli i paritet med utbyggnaden av hamnen i Vejbystrand dvs 10-12 miljoner och kanske mer beroende på hur svårt sprängningsarbetet blir. Våra tunga entreprenörer har ju god erfarenhet av hamnbyggen så de borde kunna räkna ganska rätt.Den s.k. Skidahallen skulle då behöva sprängas bort och den gamla innerhamnen fördjupas till ca 2,5m djup. Tekniskt sett fullt möjligt men kanske med tanke på byns pietetsfulla infrastruktur och vattendomar mm. inte möjligt. Men å andra sidan kan inte det Gamla Arild belastas med områden som Blossalyckan, Knaggesten mm. utan att byns övriga infrastruktur anpassas därefter. Det blir kanske fina boendemiljöer men kommunen skapar ett långsiktigt ohållbart samhälle. Man stoppar huvudet i sanden och begår samma misstag som kommunerna i Bohuslän gjort.  • Comments(5)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Krister T Wed, April 11, 2018 17:19:57

Påminn mig: är frågan om webbplats nu löst? Eller är detta inte Byalagets plats?

Posted by Lars B Thu, April 05, 2018 13:52:34

Strålande! En fungerande kommunikationskanal i Arild....well done!

Posted by Jan E Eriksson Mon, April 02, 2018 09:13:36

Felet är ett klassiskt kopierings fel och belyser egentligen Words tillkortakommanden när det gäller sifferhantering och tabeller. Felet är rättat och reviderat i originalhandlingen som när den är slutgiltig kommer att läggas ut tillsammans med årsmötesprotokollet på både blogg och hemsida.

Posted by Olle Jönsson Sun, April 01, 2018 17:26:36

"Felet" påpekades under mötet och det visade sig att summan 234520,30 kommer

från 2015 års balansräkning. 245761,10 är den riktiga och från 2016 och gäller

från raden "Summa tillgångar" som du nog förstår.


Posted by Claes Ståhle Sat, March 31, 2018 17:25:31

Hej !
Då jag inte var med på ert möte utan företräddes av Anne vill jag stilla min nyfikenhet betr. årsredovisningen där siffrorna i balansräkningen för 2016 slår fel på 11 240:80. Hur kom det sig?
undrar nyfiken Claes